Спестете данък при преместване

Спестете данък при преместване


Възникването на разходи за отстраняване може да възникне по няколко причини. се изисква Правилният подход за контролиране на спестяване.

Когато се движат разходи се приспадат

Данъчната служба признава професионалните и здравни причини за преместване, за да оправдае намаление от стойността на данъка. Съществува и възможност за продажба на част от разходите като така наречената услуга, свързана с домакинството.

Трудовите причини са ход, който намалява натоварването с поне един час. Дори и промяна на мястото на работа или връщане от чужбина да работят в Германия, са сред най-професионални причини.

В зависимост от професионалната им дейност и подобряване на условията на труд може да бъде разпознат, например, преместване в близост до болницата, за да да стои като лекар в случай на авария по-бързо.

ход, свързана със здравето е, когато е необходимо, поради заболяване или увреждане, всекидневна на приземния етаж или трансфер в апартамент с увреждания. Лекарят трябва да удостовери тази причина.

Ако не съществува нито една от тези причини, възможно е да се приспадне част от разходите като услуга за домакинствата.

Преместване по професионални причини

Ако има професионални причини, разходите за преместването могат да бъдат приспаднати като разходи за данък върху дохода. Рекламните разходи винаги трябва да са свързани с професията. Поради това, следното се отнася само за преместване на работници.

От март 2014 г. омъжените или самотните родители могат да кандидатстват за еднократна сума от 1 429 евро без документи. Омъжена е с фиксирана сума от 715 евро, плюс 315 евро за всяко допълнително лице. Този стандарт сума, тъй като разходите за обновяване на старите жилищни, паричните подаръци и храна за преместване на доставките, на пререгистрират колата си или да се променя телефонната връзка се съдържат

С документи и допълнителни разходи могат да се утаят. 30 цента на километър са подлежащи на приспадане за пътувания до обиколки на апартаменти. Брокерски такси са само за отдаване под наем, а не изказвам съболезнования или притежаването на жилище, подлежащи на приспадане,

е също да се издава дубликат наем плащане за период до шест месеца, а цената на движещи се компании. Ако децата условно, трябва чрез промяната на училище за обучение, която струва до височина от 1,802 евро могат да се приспаднат.

Тези разходи са подробно описани в данъчната декларация, с разходите, свързани ключов момент, за да бъдат установени. В допълнение, съответните фактури трябва да бъдат представени.

преместят по здравословни причини

Лъжата здравословни причини преди, разходите могат да се отлагат като извънредна тежест, защото в движение не е свързано с професията. Тъй като това са изолирани случаи, няма фиксирани еднократни суми и няма правила, на които да се приспадат разходите. Данъчната служба проверява дали разходите са разумни. Освен това, тя идва в така наречената разумна сума.

Кой се движи по здравословни причини, всички фактури за занаятчии, работници трябва да събират движещия компанията и за закупуване на мебели и анулират. Данъчната служба може да поиска представянето на документите. Сумата от разходите, включени в корицата на данъчната декларация, трябва да бъде вписана като извънредна такса.

Демонтаж на домашни услуги

Домашните услуги са работни места, които не изискват специализирана фирма, тъй като те могат да се извършват сами. Всеки, който командира компания или самостоятелно заето лице да извърши такава работа, може да плати разноските. Фирмите, които помагат при опаковането или пренасянето, например, се считат за такава услуга. Оттеглянето се подчинява на строги правила.

Работата трябва да се извършва законно. По тази причина трябва да присъства фактура, която трябва да бъде платена чрез банков превод. Парични плащания няма да се признават в данъчната служба, с цел предотвратяване на недекларирания труд

. Важно: При извършване на прехвърлянето трябва да сте сигурни, че се прави ясна препратка към законопроекта. Номерът на фактурата и датата на фактурата трябва да са на разписката. За партида трансфер на файлове, се уверете, че фактурите са посочени поотделно.

годишния таван на приспадат битови услуги е 20000 евро, от които само 20 на сто са на приспадане, така че не повече от 4000 евро. Има например, само фактури за 10,000 евро и преди, само 2000 евро могат да се приспаднат.

Общата стойност на тези услуги трябва да бъде посочено в покривния лист. На допълнителен лист са изброени всички отделни елементи. Освен това трябва да се добавят фактурите и банковите извлечения, които поддържат трансферите.

Преместването може да спести много данъци. Важно е да се отделят фактури и разписки и като цяло да се представи доказателство за тяхното плащане. . Защото всеки трябва да се досети, когато планирате преместването

транспорт пиано Какво струва

Тези и много други въпроси намират отговор транспорт в цената радара на около темата Piano

Преместване:?.? Какво струва

Тези и много други въпроси ще бъде отговорено в нашия радар цена по темата за преместване

материали онлайн. това, което струва

Тези и много други въпроси ще бъде отговорено в нашия радар цена по темата за преместване на доставките

преместване на фирми ?. : какво струва

Тези и много други въпроси намират отговор в радара на цена около темата преместване на фирмиВидео: Amory Lovins: We must win the oil endgame|

Споделя това:


Коментари

Следваща статия

Без стрес в новия си дом