Преместване на съвети: Познаване на права и отговорности по време на Деня на преместване

Преместване на съвети: Познаване на права и отговорности по време на Деня на преместване


Преместването изисква планиране. Струва си да се знае правната страна, за да се избегнат грешки в организацията и повреда на стоки за домакинството.

Преминаването винаги изисква много организация предварително и много помага на ръцете. Струва си да бъдат информирани за това как да запазваме площада пред къщата правилно, преминава стария апартамент правилно и какво с този ход и помощниците законно отбелязват

разпадането със стари неща -. Колекцията от обемни отпадъци организират

Ако се движиш, изчистваш се в същото време и се отделяш от старите неща. В много общности обемните отпадъци се събират на прага, но не навсякъде. Затова трябва да се информирате своевременно за това как изглежда в собствената ви общност и дали колекцията е безплатна. Освен това не всички елементи трябва да се поставят отстрани на пътя. Става въпрос и за информиране за себе си.

Нещата, които са на улицата, автоматично се прехвърлят в общността. Това е погрешно схващане, че е правилно да вземете обемисти отпадъци с вас. Ако тя е платена събиране, може боклук на съседа не просто направи това

предната част на къщата. - Подготовката за движение

Има смисъл, в навечерието на правилата за паркиране върху движещ се извън къщата, за да да се грижи. Не е позволено да блокирате квадрата пред къщата със столове или други предмети. Кой бележи паркинг самата зона, трябва да се съобразяват с глоба в размер до 1000 евро в обстоятелствата.

паркинг зона и резервация за паркиране трябва да бъдат регистрирани в деловодството. Това е разрешение за специално ползване, базирано на такси, което трябва да бъде поискано навреме. На Ordnungsamt също трябва да получат подходящите пътни знаци. Игнорирани местен жител, забраната за временно паркиране, е необходимо теглен.

Кой носи отговорност за щети, когато те се движат?

често помогне приятели с движение. Ако нещата са повредени по време на транспортирането, лицето, носещо стоките, носи този риск, освен ако не е налице груба небрежност. Също така за причинени щети в апартамента се прилага: Наемателят носи отговорност за своите помощници. Това е в контекста на преминаването към "представителни агенти". Препоръчително е да се провери преди да се премести свои застрахователни условия и евентуално разширяване на политиката за щети самодоволство.

Ако е движещ се компания, която е сключен договор за движение, отговорни транспортни щети, възникнали за всеки. Но и тук се определя лимит: размерът на щетите е ограничен до 620 евро на кубичен метър движещи се стоки. Поради това е целесъобразно да се разглеждат ценни неща с транспортна застраховка. Той също си струва да се вгледате внимателно в сроковете и условията на движещи се компания, често опровержения са тук се посочват.

Когато вредата е причинена, тя трябва да се докладва писмено на компанията най-малко един ден, след като в движение. Ако това е не външно видима повреда, собственикът разполага с 14 дни, за да докладват за щетите, в писмена форма.

Но движат компанията носи отговорност само за вреди причинени от самата нея. Кой помага и по този начин да причини повреда, която не е право на обезщетение

ранени при преместване жилища -. Което застраховка плаща

Хърт движещ доставки от небрежност, това е негов риск ?. След това задължителната застраховка за злополука не е отговорна. Ако прехвърлящото лице не посочи източника на риска, той може да бъде задължен да сключи застраховката си за пострадалия. Разбира се, движеща се компания плаща законно застраховката за злополука, ако служител е ранен. В този случай това е трудова злополука.

Всеки, който е добре информиран преди това, е изправен пред гладко движение. Това е най-доброто начало за новия дом.Видео: НЕВИДИМЫЙ МИР|

Споделя това:


Коментари

Следваща статия

Преместване застраховане